- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Curs postuniversitar
Sisteme informatice și managementul comunicarii

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare
Durata : 1 semestru
Tarif : 2500 lei
Înscrieri : începînd cu 1 octombrie 2016
Începere cursuri : din data de 1 noiembrie 2016, în conditiile formarii unei grupe de minim 15 cursanti

Descriere
Programul de studii postuniversitare este centrat pe aspecte referitoare la armonizarea mediului de afaceri românesc cu "STRATEGIA EUROPA 2020" și AGENDA DIGITALĂ PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ care impun integrarea mediului de afaceri (prin toate elementele sale definitorii și în special prin managementul informației comunicate) într-o societate informațională globală, cu beneficii radicale asupra dinamicii și deschiderii schimburilor economice și sociale, dar și cu impact cultural, identitar, pregnant, în lumea contemporană.

Obiective
Obiectivul cursului constă în formarea de specialiști cu studii postuniversitare în managementul comunicării informaționale în afaceri: experți în strategii de organizare, experti în comunicare, experți în distribuția și securizarea informației digitale, experti în administrarea digitală a afacerilor.
Impactul social scontat al acestor specialiști vizează creșterea nivelului de competență în domeniul comunicării și controlului, al strategiei de generare a informațiilor în mediul de afaceri.

Discipline studiate
- Tehnici și strategii de comunicare
- Limbi străine pentru business
- Diferențe culturale în business
- Teorii și metode de optimizare a performanței în comunicare
- Soluții IT în managementul afacerilor
- Tehnologia informației și comunicației în secolul XXI
- Sisteme inteligente suport pentru decizii
- Managementul și securitatea sistemelor informatice
- Cloud și Grid Computing

Certificare
Diploma de studii postuniversitare

Informații suplimentare
Activități modulare (vineri, sîmbătă, duminică)

Acte necesare la înscriere
- fișa de înscriere
- diploma de licenţă în original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul
- copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
- copie după certificatul de naștere
- două poze (3/4)
- dosar plic
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș