- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Curs de formare continuă - Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri

Organizator : Asociatia Absolvenților UPM
Durata : 3 ore (Modul A) + 6 ore (Modul B)
Tarif : GRATUIT – suport financiar proiect ITSM4SME – program LLL – Leonardo da Vinci
Înscrieri : Departament CIP-UPM,
Desfăşurare cursuri : Aprilie – Iunie 2016

Descriere
  Cursul îşi propune schimbarea punctului de vedere: Managementul Serviciilor IT (ITSM) este o disciplină pentru gestionarea IT-ului în organizaţii centrate pe perspectiva clientului. Aceasta înseamnă utilizarea planificată și controlată a hardware-ului și software-ului, persoane și procese pentru a sprijini nevoile operative ale clienților interni (angajați), precum și cele externe, cît mai eficient posibil.
  ITSM4SME vrea să conștientizeze IMM-urile de potențialul ITSM și să le educe folosind o abordare mixtă și o metodă simplificată ITSM adaptate la nevoile IMM-urilor din Bulgaria, România și Slovenia. Toate cursurile de formare și materiale sunt disponibile în cele trei limbi locale și sunt gratuite. Următoarele module arată sesiunile de formare disponibile în rezumat. O oportunitate de înregistrare poate fi găsită la sfîrșitul acestei pagini.

Module

Modulul A – IT - factor de cost sau avantaj strategic ?

Primul modul de trening ilustrează din punct de vedere al afacerii cum IMM-urile ar putea beneficia de utilizarea IT Service Management (ITSM) și de ce utilizarea ITSM este foarte promițătoare. Aceasta clarifică ce servicii IT sunt și modul în care companiile pot alinia strategia lor IT cu strategia de afaceri. Modulul explică cu studii de caz din viața reală, cum serviciile IT ar putea conduce la inovarea produselor și proceselor de business pentru a ajunge la o adevărată valoare a afacerii. Principalul grup țintă al acestui curs de formare de scurtă durată îl reprezintă CEO, CIO, IT - departament conducere, manageri de pe diverse nivele, manageri de proiect etc.

Modulul B – IT Managementul serviciilor IT: abordarea tip carte de bucate

Modul de formare B explică cu detalii practicile Managementului Serviciilor IT (ITSM) și de ce sunt ele promițătoare pentru IMM-uri din perspectiva tehnologiei. Metoda de modulare și simplificare ITSM4SME este prezentată pas cu pas. Subiectele training-ului ar fi Servicii IT, management la nivel de servicii, strategii de tehnologie, sisteme și servicii externalizate, service și operațiuni de infrastructură, achiziții IT și îmbunătățirea continuă a serviciilor. Acest training are caracterul unui atelier și este proiectat pentru toate tipurile de angajați IT, cum ar fi dezvoltatori de servicii, operator de sistem, manager de proiect, IT și de departament.


IT Service Management as critical success factor
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș