- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Operator introducere, validare și prelucrare date

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare
Durata : 720 ore
Tarif : 1000 lei
Înscrieri : începînd cu 1 ianuarie 2016
Începere cursuri : din data de 1 martie 2016, în condițiile formării unei grupe de minim 15 cursanți

Descriere
Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuții referitoare la activități de introducere şi validare date pe suport electronic, prelucrare date (efectuarea de operaţii de calcul avînd la bază datele introduse, interogarea, sortarea și filtrarea de date), gestionarea suporturilor magnetice, transpunerea pe suporţi de stocare a datelor introduse, răspunderea de conformitate a datelor introduse cu documentele primare, salvarea periodică şi în situaţii critice a datelor introduse, păstrarea copiilor de siguranţă ale datelor salvate, restaurarea la nevoie a datelor salvate și recuperarea informaţiilor dacă este cazul.

Grup țintă
Acest curs se adresează persoanelor cu studii medii care doresc să obțină performanțe în acest domeniu.

Competenţe și abilităţi specifice dobîndite
-  Gestionarea suporturilor / dispozitivelor de stocare a datelor / documentelor;
-  Organizarea activităţii proprii;
-  Utilizarea echipamentelor periferice;
-  Asigurarea securităţii datelor / documentelor;
-  Introducerea şi validarea datelor;
-  Prelucrarea datelor;
-  Transpunerea datelor pe suport.

Certificare
Certificat de absolvire
acordat de :
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vîrstnice
Ministerul Educației Naționale

Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș