- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Limba engleză - limbaj general

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare
Durata : 30 ore
Tarif : 320 lei
Înscrieri : începînd cu 1 octombrie 2016
Începere cursuri : din data de 1 noiembrie 2016, în condițiile formării unei grupe de minim 15 cursanți

Descriere
Cursurile de pregătire "Limba engleză - limbaj general" propun teme specifice atît lexicului, cît și structurii morfologice și sintaxei limbii engleze. Se organizează :
- cursuri de pregătire pentru competența lingvistică UPM (limbaj general), în cazul examenelor de licență, masterate, doctorate, pentru aplicarea unor burse, în cazul angajării și / sau al promovării etc, certificate vizînd nivelurile prevăzute de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (EUROPASS), recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării și de instituțiile din România
- cursuri de pregătire pentru examene internaționale (Certificatul LCCI, Cambridge, TOEFL, TOEIC, DELF, IELTS, DALF, CELI și CILS)

Grup țintă
Cursurile se adresează cetațenilor, indiferent de vîrstă, interesați să înțeleagă, să comunice și să dezvolte abilitați de construire a discursului în limba engleză, într-un cadru organizat.

Module
- Limba engleză - nivel începător / A1-A2
- Limba engleză - nivel intermediar / B1-B2
- Limba engleză - nivel avansat / C1-C2

Obiective
Obiectivul fiecărui curs constă în obținerea de competențe și performanțe în domeniul avizat, precum: stăpînirea variantelor corecte de exprimare în limba engleză (în ambele moduri, oral și scris), îmbogățirea vocabularului, dobîndirea de abilități și deprinderi performative în comunicare, variante ale stilului colocvial, însușirea și folosirea corectă a noțiunilor lingvistice specifice.

Informații suplimentare
Cursurile se finalizează prin eliberarea unui certificat de participare sau certificat de competență lingvistică (obținut în urma unui examen). Certificatele vizează nivelurile prevazute de Cadrul European Comun de Referința pentru Limbi Străine (A1-C2), recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării și de instituțiile din România.
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș