- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Designer pagini web

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare
Durata : 2 săptămîni / 80 ore
Tarif : 1000 lei
Înscrieri : începînd cu 1 ianuarie 2016
Începere cursuri : din data de 1 martie 2016, în condițiile formării unei grupe de minim 15 cursanți

Descriere
Designerul de pagini web (studii medii) se ocupă în principal cu analizarea scopului paginii web, proiectarea structurii site-ului, crearea şi / sau procesarea conţinutului textual, grafic și multimedia, elaborarea de prototipuri, realizarea, testarea, publicarea şi întreţinerea site-ului.

Grup țintă
Acest curs se adresează persoanelor cu studii medii și superioare care doresc să obțină performanțe în acest domeniu.

Competenţe și abilităţi specifice dobîndite
-  Introducerea informaţiilor şi datelor în formate electronice;
-  Procesarea informaţiilor şi documentelor din formatele brute;
-  Validarea datelor;
-  Asigurarea securităţii datelor;
-  Analizarea scopului paginii web;
-  Proiectarea structurii site-ului;
-  Procesarea imaginilor, crearea de animaţii şi flash-uri;
-  Elaborarea de prototipuri;
-  Realizarea site-ului;
-  Testarea site-ului;
-  Publicarea site-ului;
-  Întreţinerea site-ului.

Certificare
Certificat de absolvire
acordat de :
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vîrstnice
Ministerul Educației Naționale

Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș