- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Curs postuniversitar
Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

Organizator: Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative și Centrul de Instruire și Perfecționare
Durata: 188 ore
Tarif: 3000 lei
Observații: autorizat Ministerul Educației Naționale (https://www.edu.ro/)
Înscrieri: pînă în data de 30 aprilie 2018
e-mail: , ,
sau la numerele de telefon:
0265-233112 / 239 sau 102
+40 (752) 455 242
Începere cursuri: 14 mai 2018, ora 18:00, Aula Tudor Drăganu (Livezeni)

Descriere

Centrul pentru Protecția Datelor (CPD) înființat de Departamentul de Drept și Administrație Publică din cadrul Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș organizează pe parcursul a opt săptămîni, cursul postunivesitar, constînd în prelegeri, analize, studii de caz – cazuistică. Cursurile vor fi susținute de cadre didactice universitare și experți în domeniul protecției datelor personale.

Responsabilul cu protecția datelor (DPO) trebuie să monitorizeze și să evalueze procesarea datelor cu caracter personal în cadrul unei organizații, pe baza calităților profesionale dar mai ales a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor. DPO-ului i se atribuie un grad ridicat de răspundere directîn fața top managementului organizației. DPO-ul are un rol cheie, conform prevederilor Regulamentului European nr. 2016/679, fiind un pas necesar în procesul de conformare cu acesta.

Disciplinele cursului postuniversitar sunt:
- Introducere în GDPR. Dispoziții generale. Principii
- Drepturile persoanei vizate
- Responsabilul cu protecția datelor
- Operatorul și persoana împuternicită de operator
- Funcția responsabilului cu protecția datelor
- Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
- Managementul riscului
- Securitatea informației
- Relația cu Autoritatea Națională
- Sancțiunile prevăzute de Regulament

Grup țintă

Cursul se adresează absolvenților de învățămînt superior cu diploma de licență, dornici să dobîndească cunoștințe în ceea ce privește conformitatea cu Regulamentul European nr. 2016/679 și exercitarea unei profesii de viitor și anume cea de RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Necesitatea desemnării unui astfel de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal rezidă din obligația tuturor instituțiilor publice din Uniunea Europeana, implicit din România, precum și a celor private, fie ele chiar și non-profit, care prelucrează date cu caracter personal. (Art. 4(2) - "prelucrare")

Profesia de "Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal" a fost introdusă în codul COR prin Ordinul 1786/2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, ocupînd pozitia 22, sub codul 242231.

Perioada de desfășurare

Cursul se va desfășura pe durata a opt săptămîni, de luni pînă joi, începînd cu orele 16.
Locația: Sediul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universtității Petru Maior din Tîrgu Mureș – strada Livezeni nr. 69

Taxa de participare

Include materiale didactice. Se achită prin ordin de plată sau la casieria Universității Petru Maior. Plata se poate face și în două rate.

Acte necesare la înscriere
- fișa de înscriere
- diploma de licenţă în original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul
- copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
- copie după certificatul de naștere

Universitatea "Petru Maior"
Centrul de Instruire și Perfecționare
Tîrgu-Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 1 corp clădire A, cam. 413-414
tel: 0265-233112 / 239

Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș