- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Curs postuniversitar
Diagnostic și evaluare

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare
Durata : 1 semestru
Tarif : 2500 lei
Observații : curs autorizat ANEVAR, MECTS
Înscrieri : începînd cu 1 octombrie 2016
Începere cursuri : din data de 1 noiembrie 2016, în condițiile formării unei grupe de minim 15 cursanți

Competențe dobîndite
- diagnosticarea juridică, comercială, tehnică, umană, financiar contabilă a unei societăți comerciale
- evaluarea unei întreprinderi (afacere), proprietate imobiliară etc.
- analiza performanței, situației economico-financiare, riscurilor în cadrul unui grup de societăți
- consultanța în mobilizarea, optimizarea, alocarea eficientă a resurselor financiare

Discipline studiate
- Analiza financiară aprofundată
- Standarde internaționale de raportare financiară
- Analiza grupurilor de societăți
- Evaluarea afacerilor
- Strategii financiare la nivel de întreprindere
- Evaluarea proprietăților imobiliare
- Proiecte economice

Certificare
Diploma de studii postuniversitare de specializare
Evaluator întreprindere acordat de ANEVAR

Informații suplimentare
Activități modulare (vineri, sîmbătă, duminică)

Acte necesare la înscriere
- fișa de înscriere
- diploma de licenţă în original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul
- copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
- copie după certificatul de naștere
- două poze (3/4)
- dosar plic
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș