- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Profesorul actual pentru o școală modernă

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare
Responsabil program : Conf. univ. dr. Arina Modrea
Durata : 60 ore
Tarif : 350 lei
Observații : 15 credite
Începere cursuri : 1 octombrie 2016, în condițiile formării unei grupe de minim 15 cursanți.

Descriere
Programul își propune dezvoltarea și extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea și comunicarea cu mediul social și cu mediul pedagogic preuniversitar, asumarea de responsabilităţi privind viitorul statutului de educator și creșterea încrederii în propria persoană, dezvoltînd competenţele necesare în ceea ce privește creșterea calității și adăugarea unui plus de valoare instituţiilor școlare preuniversitare.


Grup țintă
Programul se adresează tuturor cadrelor didactice din învățămîntul preuniversitar, indiferent de vîrstă, de naționalitate, interesați de o îmbunătățire a calificării profesionale, dar și posibilitatea dezvoltării carierei didactice prin lărgirea gamei și orizontului de competențe, toate ducînd la optimizarea actului instructiv-educativ, vizînd obținerea de rezultate calitative deosebite din partea elevilor, care sunt de fapt scopul central și ideea de bază în educație.


Obiective
-   Asimilarea noilor concepte și teorii instructiv educaționale din psihologia vîrstelor, pedagogie școlară, comunicare educațională, consiliere și orientare
-   Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice în teoria și practica psihologiei vîrstelor, pedagogiei școlare, comunicării educaționale, consilierii și orientării
-   Abilitarea cu tehnici de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice din perspectiva paradigmelor psihologiei vîrstelor, pedagogiei școlare, comunicării educaționale, consilierii și orientării
-   Optimizarea procesului instructiv-educativ în concordanță cu practica modernă în psihologia vîrstelor, pedagogia școlară, comunicarea educațională, consilierea și orientarea

Cursurile se finalizează prin eliberarea unei diplome oferite de Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș și a unui atestat de certificare a creditelor obținute. Atestatele de formare continuă sunt eliberate de către D.G.Î.P. - M.E.N.C.S. conform acreditării cursului.


Informații suplimentare
Universitatea "Petru Maior"
Str Nicolae Iorga nr 1, 540088
Corp clădire A, cam 413-414
Tîrgu-Mureș, România

Telefon : 00-40-265-233112, int 239
Fax : 0265-233112
E-mail:
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș