- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare
Responsabil program : conf dr Arina MODREA
Durata : 60 ore
Tarif : 350 lei
Observatii : 15 credite
Înscrieri : începînd cu 1 octombrie 2016
Începere cursuri : din data de 1 noiembrie 2016, în condițiile formării unei grupe de minim 15 cursanți

Descriere
Cursul de formare continuă are ca obiectiv general dezvoltarea și formarea profesională continuă a specialiștilor implicați în procesul instructiv / educativ din învățămîntul preuniversitar, precum și îmbunătățirea calificării acestei categorii de capital uman prin furnizarea unor competențe cheie necesare actului educațional.

Grup țintă
Cursurile se adresează tuturor cadrelor didactice din învățămîntul preuniversitar, indiferent de vîrstă, de naționalitate, interesați de o îmbunătățire a calificării profesionale, dar și posibilitatea dezvoltării carierei didactice prin lărgirea gamei și orizontului de competențe, toate ducînd la optimizarea actului instructiv-educativ, vizînd obținerea de rezultate calitative deosebite din partea elevilor, care sunt de fapt scopul central și ideea de bază în educație.

Obiective
1. Creșterea nivelului de pregătire profesională a profesorilor-specialiști din învățămîntul preuniversitar pentru ridicarea calității în educație
2. Îmbunătățirea capacității profesorilor-specialiști de a utiliza metode interactive de predare / învățare, ajungîndu-se astfel la predarea centrată pe elev
3. Instruirea grupului țintă în domeniul metodelor de soluționare amiabilă a disputelor din spațiul școlar și în domeniile conexe acestuia (comunicare interpersonală, psihologia elevului, managementul clasei, managementul schimbării, selfmanagement)
4. Formarea de noi competențe și asigurarea de abilități care să crească și să faciliteze șansele de adaptare rapidă a specialiștilor la exigențele și cerințele învățămîntului european
5. Instruirea grupului țintă în utilizarea unei platforme integrate de tip e-learning

Informații suplimentare
Cursurile se finalizează prin eliberarea unei diplome oferite de Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș și a unui atestat de certificare a creditelor obținute. Atestatele sunt eliberate de către D.F.C.P.P. - M.E.N. conform acreditării cursului.
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș