- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Guvernanța corporativă și audit intern

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare
Durata : 1 semestru
Tarif : 2800 lei
Înscrieri : începînd cu 1 octombrie 2016
Începere cursuri : din data de 1 noiembrie 2016, în condițiile formării unei grupe de minim 15 cursanți

Competențe dobîndite
- aprofundarea rolului auditorului intern în cadrul sistemului de control al instituțiilor publice
- formarea competențelor necesare pentru elaborarea planurilor strategice și anuale de audit intern
- dezvoltarea capacităților personale în vederea organizării și desfășurării în mod metodic a misiunilor de audit intern
- înțelegerea complementarității funcției de audit intern cu cea de audit extern
- înțelegerea rolului și poziției auditorului intern în raport cu frauda

Discipline studiate
- Managementul instituțiilor publice
- Contabilitatea instituțiilor publice
- Control extern
- Guvernanța corporativă: conceptul și managementul riscurilor
- Auditul intern: concepte și planificare

Informații suplimentare
Activități modulare (vineri, sîmbătă, duminică)
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș