- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Curs de pregătire în vederea autorizării
Auditori electroenergetici pentru industrie

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare și Centrul de Cercetare "Managementul Energiei și al Electrotehnologiilor"
Responsabil curs : conf dr ing Dorin BICĂ
Durata : 60 ore
Tarif : 2000 lei
Înscrieri : 2 aprilie - 7 mai 2018
Durata cursului : 21 mai - 8 iunie 2018
Întîlniri directe : 4 - 8 iunie 2018

Descriere
  Cursul are ca scop pregătirea cursanților pentru autorizarea în vederea elaborării de audituri energetice în industrie – denumiți Auditori energetici.
  Conform reglementărilor ANRE, cerinţele obligatorii care trebuie îndeplinite de către persoanele fizice, pentru autorizarea în vederea elaborării de audituri energetice în industrie sunt prevăzute în: Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie Anexa 2, capitolul V: Condițiile obținerii autorizației de auditor energetic.

Reglementări
  Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie, publicat în Monitorul Oficial nr. 25/13.01.2015, partea I bis, aprobat prin Decizia nr. 2794/2015 din Monitorul oficial nr. 25/13.01.2015, partea I.

http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/legislatie-efic-en

Structura cursului
Cursul de pregătire pentru autorizarea în vederea elaborării de audituri energetice în industrie este structurat în 10 module, conține 60 de ore, astfel :
- Pregătire teoretică (la distanță) – 60 de ore;
- Pregătire practică (studii și analize de caz, aplicații, laboratoare, sub forma de întîlniri directe) – 30 de ore.
Întîlnirile directe (30 de ore) se desfășoară pe parcursul unei sesiuni, pe parcursul unei sesiuni, în cadrul Universității Petru Maior din Tîrgu-Mureș, Facultatea de Inginerie (Str Nicolae Iorga nr 1, Tîrgu-Mureș), sala A310.

Mod de evaluare
Testare finală de verificare a cunoștințelor

Programa analitică
Nr. Modul Număr ore alocate
1 Legislaţie în domeniul energetic. Standarde de referință în domeniu 2
2 Noțiuni de eficiență energetică 4
3 Bazele electroenergeticii 10
4 Elemente generale de utilizare a energiei electrice 10
5 Măsurarea mărimilor electrice 10
6 Întocmirea și analiza auditurilor electroenergetice 8
7 Întocmirea (elaborarea) planurilor (programelor) de eficienţă energetică - PEE 12
8 Evaluarea economică și surse de finanțare a programelor de eficiență energetică 2
9 Testare finală de verificare a cunoștințelor 2
Total ore 60

Informații suplimentare
  Taxa de şcolarizare include materialele didactice pentru studiu în format electronic; program de întîlnire cu cadrele didactice; examinare finală.
  Taxa de şcolarizare se achită la casieria Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş sau prin ordin de plată, cu menţiunea Curs Auditori termoenergetici pentru industrie.

Certificare
Certificat de Absolvire Curs Auditori termoenergetici pentru industrie

Acte necesare la înscriere
- fișa de înscriere
- diploma de licenţă în original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul - absolvent program de studii conform cerințelor ANRE
- copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
- copie după certificatul de naştere
- poză

Documentele vor fi trimise pe adresa : ,

Contact
Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș
Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Managementul Energiei și Electrotehnologiilor
Tel : 0265 233212, int. 132
E-mail :
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș