- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Limba română. Practica analizei gramaticale

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare
Durata : 2 module / 80 ore (durata unui modul este de 40 ore)
Tarif : 640 lei / modul
Înscrieri : începînd cu 1 octombrie 2016
Începere cursuri : din data de 1 noiembrie 2016, în condițiile formării unei grupe de minim 15 cursanți

Descriere
Acest curs cuprinde unități tematice specifice domeniului lingvistic, aspecte ce vizează teoria structurii lexicale și morfosintactice a limbii române contemporane și, mai cu seamă, exerciții practice de analiză gramaticală.

Grup țintă
Acest curs se adresează elevilor din învățămîntul preuniversitar care doresc să obțină performanțe în acest domeniu. La cerere, se poate forma o grupă de cursanți și din rîndul profesorilor de limba română interesați de aspectele noi ale structurii gramaticale, de controverse și rezolvarea dificultăților de analiză gramaticală.

Obiective
Obiectivul cursului constă în obținerea de competențe și performanțe în domeniul avizat, precum: stăpînirea variantelor corecte de exprimare în limba română (în ambele coduri, oral și scris), îmbogățirea vocabularului (în special, a vocabularului activ), dobîndirea de abilități și deprinderi performative în analiza faptelor lingvistice, însusirea și folosirea corectă a noțiunilor lingvistice specifice limbii române și facilitarea învățării altor limbi prin aplicarea studiului comparativ.
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș