- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Metode de analiză și evaluare a calității

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare
Durata : 1 semestru / 30 credite ECTS
Tarif : 1500 lei
Observații : învațamînt de zi, învațamînt la distanța
Înscrieri : începînd cu 1 octombrie 2016
Începere cursuri : din data de 1 noiembrie 2016, în condițiile formării unei grupe de minim 15 cursanți

Descriere
  Necesitatea acestui curs derivă din existența unui vid pe piața forței de muncă în ceea ce privește manageri calitate, profesioniști calitate și auditori calitate cu pregătire academică, care sunt chemați să organizeze și să conducă sistemele calității construite la nivel de firmă în conformitate cu seria de standarde ISO 9000.
  Restructurarea seriei de standarde ISO 9000 ediția 2000, în noua serie ISO 9000 ediția 2008, în baza căreia vor fi reordonate toate sistemele existente ale calității și vor fi construite noile sisteme ale firmelor noi înființate, necesită o reciclare a specialiștilor din domeniul calității și o actualizare a cunoștințelor acestora.

Grup țintă
Prezentul curs se adresează specialiștilor cu studii superioare care doresc să fie atestați ca manageri calitate, profesioniști calitate, auditori calitate.

Module
- Utilitatea metodelor de analiză și evaluare a calității
- Tehnici și instrumente clasice pentru date nenumerice, tehnici și instrumente moderne
- Analiza Valorii, Metoda Arborelui Greșelilor, Metoda Demeritelor, Metoda Taguchi, Analiza Multicriterială
- Metode utilizate în planificarea calității
- Nivelul tehnic și calitativ al produselor
- Aspecte economice ale calității

Competențe dobîndite
- organizarea, documentarea, implementarea și conducerea sistemelor calitații în conformitate cu seria de standarde ISO 9000
- îndeplinirea sarcinilor de reprezentanți ai conducerii răspunzatori de sistemul calității
- definirea și organizarea mijloacelor materiale
- efectuarea de audituri interne de sistem, proces și produs
- efectuarea de audituri secundă parte, pentru evaluarea clienților și subcontractanților

Informații suplimentare
Responsabil curs: Prof univ dr ing Liviu MOLDOVAN
E-mail:
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș