- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Curs postuniversitar
Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă

Organizator : Facultatea de Inginerie și Centrul de Instruire și Perfecționare
Durata : 1 semestru (252 de ore)
Tarif : 2500 lei
Observații : autorizat MECTS
Înscrieri : începînd cu 1 octombrie 2016
Începere cursuri : din data de 7 octombrie 2016

Descriere
Cursul postuniversitar se desfășoară pe parcursul unui semestru și presupune 252 de ore constînd din prelegeri, discuții, studii de caz, activități practice și elaborarea proiectului de absolvire. Acestea sunt asigurate de cadre didactice universitare, cercetători și inspectori de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă.

Grup țintă
Cursurile se adreseaza absolvenților de învațamînt superior cu diploma de licență, dornici să dobîndească cunoștințe suplimentare în ceea ce privește conformitatea locurilor de muncă cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă (319/2006) și să-și însușească instrumente specifice necesare implementării managementului securității și sănătății în muncă în organizații, precum și metodele de evaluare a riscurilor la locurile de muncă, care vizeaza ocupația de Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Taxa de participare
Include materiale didactice. Se achită prin ordin de plată sau la casieria Universității Petru Maior. Plata se poate face și în două rate.

Perioada de desfășurare
Cursurile se desfășoară la sfîrșit de săptămînă.

Acte necesare la înscriere
- fișa de înscriere
- diploma de licență în original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul
- copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
- copie după certificatul de naștere
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș