- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare
Durata : un an (două semestre)
Tarif : 2670 lei (600 euro)
Începere cursuri : 1 octombrie 2016, în condițiile formării unei grupe de minim 15 cursanți.

Descriere

Modulul de psihopedagogie urmărește formarea competențelor lingvistice generale, transversale şi aplicate, specifice ştiinţelor educaţiei, de utilizare adecvată axiologică şi praxiologică a conceptelor, teoriilor moderne şi a paradigmelor actuale, şi complementare, cu transcendenţă asupra psihopedagogiei.

Cursul practic de limba română cuprinde patru secţiuni, între 15-20 de unități tematice fiecare: teme cotidiene / titlu (ex. familiarizarea sonoră şi grafică, inscripţii, servicii sociale, locuri publice, identitatea – CV, timpul, cumpărături etc.); acte de vorbire şi strategii discursive (ex. citirea literală, inscripţii, saluturi / formule de politeţe, întrebări, ora, preţul, completare CV etc.); noţiuni de fonetică, lexic şi structura morfosintactică a limbii române contemporane (ex. alfabetul limbii române – sunet / literă; numeralul cardinal; articolul; verbele a fi, a avea, a vrea; adjectivul; substantivul etc.); competenţe culturale (ex. harta României; orientarea prin oraş; instituţii de cultură din oraş; moneda; dialoguri în locuri publice etc.)


Obiective

Modulul de psihopedagogie are ca obiectiv dezvoltarea, la cursanţi, a motivaţiei intrinseci pentru descoperire, cercetare, învăţare, aplicare, a terminologiei psihopedagogice, în vederea obţinerii de către aceştia a rezultatelor de ordin calitativ în domeniul de pregătire precum şi în domeniile complementare şi adiacente ale domeniului specific.

Cursul practic de limba română propune drept obiective următoarele: formarea şi dezvoltarea de competențe lingvistice (înţelegerea limbii vorbite, exprimarea orală, înţelegerea limbii scrise, redactarea corectă a unui text scris, interacţiunea în conversaţie) și competenţe de comunicare în domeniul avizat, precum: stăpînirea variantelor corecte de exprimare în limba română (în ambele coduri, oral și scris), îmbogățirea vocabularului (ex. termeni din limbajul psihopedagogic); dobîndirea de abilități și deprinderi performative în exprimarea orală şi scrisă, în crearea text-discursului în limba română; formarea priceperilor şi a deprinderilor de folosire corectă a unor structuri specifice limbajelor de specialitate; creşterea competenţei şi a performanţei lingvistice prin impunerea învăţării unui limbaj de specialitate.


Informații suplimentare
Universitatea "Petru Maior"
Str Nicolae Iorga nr 1, 540088
Corp clădire A, cam 413-414
Tîrgu-Mureș, România

Telefon : 00-40-265-233112, int 239
Fax : 0265-233112
E-mail:
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș