- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Manageri energetici pentru industrie

Organizator : Centrul de Instruire și Perfecționare și Centrul de Cercetare "Managementul Energiei și al Electrotehnologiilor"
Responsabil curs : prof dr ing Dorin BICĂ
Durata : 90 ore
Tarif : 2500 lei
Înscrieri : 2 aprilie - 7 mai 2018
Durata cursului : 21 mai - 8 iunie 2018
Întîlniri directe : 4 - 8 iunie 2018

Descriere
  Cursul se adresează persoanelor fizice şi societăţilor comerciale în vederea atestării managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice. Cursul are ca scop pregătirea în domeniu a persoanelor care asigură managementul energetic al societăților comerciale cu activitate în sectoarele industrie, transporturi, servicii – denumiți Manageri energetici pentru industrie
  Conform reglementărilor ANRE, cerinţele obligatorii care trebuie îndeplinite de către persoanele fizice, în vederea obținerii atestatului de Manager energetic pentru industrie sunt prevăzute în : Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agreerea societăților prestatoare de servicii energetice, Anexa 1, capitolul III, Art.14.

Reglementări
  Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agreerea societăților prestatoare de servicii energetice, publicat în Monitorul Oficial nr.25 / 13-Ian-2015, partea I bis, aprobat prin Decizia nr. 2794/2015 din Monitorul oficial nr.25 / 13-Ian-2015, partea I.

http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/legislatie-efic-en

Structura cursului
Cursul de pregătire în vederea atestării pentru Manageri energetici în industrie este structurat în 12 module, conține 90 de ore, astfel :
- Pregătire teoretică (la distanță) – 60 de ore;
- Pregătire practică (studii și analize de caz, aplicații, laboratoare, sub forma de întîlniri directe) – 30 de ore.
Întîlnirile directe (30 de ore) se desfășoară sub forma unei sesiuni, pe parcursul unei sesiuni, în cadrul Universității Petru Maior din Tîrgu-Mureș, Facultatea de Inginerie (Str Nicolae Iorga nr 1, Tîrgu-Mureș), sala A310.

Detalii curs (accesibile doar cursanților)

Mod de evaluare
Testare finală de verificare a cunoștințelor

Programa analitică
Nr. Modul Număr ore alocate
1 Legislaţie în domeniul eficienţei energetice 2
2 Bazele managementului energetic 14
3 Utilizarea eficientă a energiei în industrie 12
4 Utilizarea eficientă a energiei în clădiri industriale 6
5 Surse de producere a energiei (termice şi/sau electrice) - combustibil convenţional. Soluţii de creştere a eficienţei energetice 10
6 Surse alternative de energie 10
7 Sisteme de alimentare cu energie termică şi electrică. Soluţii de creştere a eficienţei energetice 9
8 Reţele electrice inteligente 6
9 Întocmirea (elaborarea) planurilor (programelor) de eficienţă energetică - PEE 6
10 Surse de finanţare a programelor de eficienţă energetică 6
11 Relaţii contractuale în sectorul energetic 4
12 Testare finală de verificare a cunoștințelor 5
Total ore 90

Informații suplimentare
  Taxa de şcolarizare include materialele didactice pentru studiu în format electronic; program de întîlnire cu cadrele didactice; examinare finală.
  Taxa de şcolarizare se achită la casieria Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş sau prin ordin de plată, cu menţiunea Curs Manager energetic pentru industrie.

Certificare
Certificat de Absolvire Curs Manager energetic pentru industrie

Acte necesare la înscriere
- fișa de înscriere
- diploma de licenţă în original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul - absolvent program de studii conform cerințelor ANRE
- copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
- copie după certificatul de naştere

Documentele vor fi trimise pe oricare din adresele : ,

Contact
Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș
Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Managementul Energiei și Electrotehnologiilor
Tel : 0265 233212, int. 132
E-mail : ,
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș