- Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș

Centrul de Instruire și Perfecționare

-

Online Marketing Academy

powered by Google Romania
Cursuri Descriere și obiective Echipa CIP Parteneri Galerie foto, ecouri în presă Contact
Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
Curs postuniversitar - Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Curs postuniversitar - Diagnostic și evaluare
Curs postuniversitar - Sisteme informatice și managementul comunicării
Curs de formare continuă - Profesorul actual pentru o școală modernă
Curs intensiv de terminologie psihopedagogică în limba română
Guvernanța corporativă și audit intern
Managementul productivității și competitivității IMM-urilor
Managementul serviciilor IT pentru IMM-uri
Metode de analiză și evaluare a calității
Manageri energetici pentru industrie
Auditori termoenergetici pentru industrie
Auditori electroenergetici pentru industrie
Cisco Certified Network Associate
Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informației I)
Limba română. Practica analizei gramaticale
Limba engleză - limbaj general
Limba engleză - limbaj specializat
Limba și cultura italiană
Limba italiană - limbaj specializat
Curs de formare continuă (perfecționare) - Administrator rețea de calculatoare
Curs de formare continuă (perfecționare) - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
Curs de formare continuă (perfecționare) - Designer pagini web
Curs de formare continuă (perfecționare) - Operator procesare text și imagine
Curs de formare continuă (calificare) - Operator introducere, validare și prelucrare date
Curs de formare continuă - Comunicare și management în învățămîntul preuniversitar
Curs de formare continuă - Travailler et enrichir le lexique par le biais de l'image et des exercices ludiques
Curs de formare continuă - Jeu et apprentissage du français
Curs aplicativ - Antreprenoriat și leadership intuitiv
Curs de formare continuă - Specialiștii viitorului pentru educație

Descriere și obiective

Centrul de Instruire și Perfecționare (CIP) are ca scop principal dezvoltarea unor programe complexe de formare continuă, pentru optimizarea performantelor organizațiilor, eficientizarea eforturilor umane și tehnice, dezvoltarea de activități conexe activității educaționale clasice.

CIP este expresia dorinței de dezvoltare comunitară performantă, în context european, a universitarilor din Universitatea "Petru Maior" și a partenerilor lor - inclusiv prin experimentarea de soluții noi, fiind o interfață dinamică cu mediul economic și social.

CIP acționează pentru dezvoltarea ideilor inovative care valorifică sinergiile locale în context european și permit creșterea nivelului de cultură prin educație continuă - în aplicații concrete care vizeaza dezvoltarea durabilă.

Principalele obiective ale CIP sunt:
- activități pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului uman din comunitatea regională și națională, în colaborare cu alte organizații interesate de performanța durabilă
- crearea și dezvoltarea de echipe interdisciplinare
- dezvoltarea de rețele profesionale și civice
- realizarea proceselor de educație continuă
- dezvoltarea legăturilor dintre universitate și alte organizații
- reactualizarea cunostințelor si competențelor profesionale ale solicitanților
- realizarea de programe de reconversie profesională
- programe pentru reducerea riscurilor de adaptare la evoluțiile tehnologice și de structură ale economiei
- cercetarea și implementarea unor metode inovative de lucru în toate domeniile si funcțiunile organizațiilor, optimizarea tehnologiilor, inginerie industrială
- promovarea unor acțiuni de tip simpozioane, dezbateri și congrese de specialitate care să disemineze noutățile în optimizarea performanțelor
- participarea activă, interdisciplinară la programele și proiectele inițiate de Ministerul Educației și Cercetării și diferite organisme specializate ale Uniunii Europene
- crearea unor parteneriate cu centre de formare continuă și instituții de specialitate omoloage din țări ale Uniunii Europene
- integrarea Universității "Petru Maior" în programele de dezvoltare durabilă ale Regiunii de Dezvoltare 7 Centru și naționale
Actualizat : 11-Feb-2016 Copyright © "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureș